O NAMA

Edukativni centar – Škola kurseva “IT Fusion” nalazi se u Maksima Gorkog 28/2 u Novom Sadu.

Prijave su u toku!

Pratite nas na društvenim mrežama:

MISIJA

Naša misija je da svojom ponudom obuhvatimo sve što je danas aktuelno i što će da postane aktuelno u domenu obrazovanja. Uz najveće stručnjake iz svojih oblasti kao predavača, motivisan tim da unapredi tokove znanja, obezbedimo kvalitetnu edukaciju u kraćim vremenskim intervalima. Cilj nam je da istaknemo značaj i kvalitet neformalnog obrazovanja kao neophodnog u sveobuhvatnom obrazovanju i sticanju konkurentske prednosti na tržištu rada.

VIZIJA

Naša vizija je da postanemo sinonim za edukativni centar koji stalno postavlja više standarde u oblasti kratkih i traženih edukacija i predviđa tokove potrebnih znanja koja danas na tržištu rada predstavljaju konkurentsku prednost.

Mi smo ono što ti treba
postani naš student