Kurs Fotografije

Kurs fotografije pomoći će da razumete osnove fotografije kao i da se upoznate sa njenim pravcima razvijanja kroz istoriju.

Prolaze se osnove analogne i digitalne fotografije i kroz praksu i korekcije poboljšava se vaš rad bilo da ste amater ili profesionalac.

Predavač će vas upoznati sa svim aspektima vezanim za vaš fotoaparat i pomoći da steknete znanje potrebno da realizujete svoje ideje na profesionalnom nivou.

Cilj osmonedeljnog kursa je da polaznici steknu celokupno znanje o fotografskom mediju i njegovoj upotrebi kako bi imali što više prostora za rad i zaposlenje u bilo kojoj sferi koja koristi fotografiju.

Svaki čas teorijske prirode praćen je direktnom praktičnom primenom kako bi se što brže i lakše usvojilo znanje.

Po završetku kursa polaznici će biti u mogućnosti da odgovore na sve tehničke i kreativne probleme multimedijalne industrije(domen fotografije) te će ispunjavati uslove za brojna zanimljiva radna mesta i kreativne projekte

Plan i program

  • Upoznavanje sa osnovama fotografije
  • Tehnički aspekti fotografije
  • Likovni aspekti fotografije
  • Osvetljenje
  • Fotografski žanrovi i njihova primena na tržištu (profesije)
  • Upotreba fotografije u marketingu
  • Vežbe i praktičan rad

Maksimalan broj polaznika je 8.

Trajanje kursa je 8 nedelja, nastava će se održavati dva puta nedeljno po 2 časa, ukupno 32 časa.

Cena kursa je 160 €.

Mogućnost plaćanja na dve rate.

Pre početka kursa, potrebno je platiti prvu ratu.

Rezervacija kursa je obavezna – 3000,00 din. i ulazi u cenu kursa.

Termini održavanja će biti u popodnevnim časovima u dogovoru sa polaznicima.

Za održavanje kursa neophodan je upis dovoljno prijavljenih polaznika