Kurs 'Back End Web Development'

PHP je široko korišćeni skriptni jezik otvorenog koda koji je posebno pogodan za razvoj veba i može biti ugrađen u HTML.

PHP kurs je program obuke koji polaznike uči osnovama PHP-a sa širokom praksom kodiranja funkcionalnih veb aplikacija. Sa stalnim tehnološkim dostignućima u ovoj konkurentskoj eri koja je svedočila stalno promenljivim programerskim platformama, PHP je postao vodeća i visoko prihvaćena tehnologija razvoja veb aplikacija širom sveta.

PHP je skriptni jezik na serveru, koji je obimno dizajniran za razvoj veb sajta. Takođe se koristi kao univerzalni programski jezik jer je jednostavan i efikasan. PHP je lak programski jezik sa logičkom sintaksom i dobro opisanim komandnim funkcijama. Ovaj programski jezik je skalabilan i lako se može koristiti prilikom pisanja kodova, kreiranja veb aplikacija i takođe se može osloniti dok služi nekoliko veb stranica.

PHP kurs je sveobuhvatan i pogodan je za početnike, kao i za napredne polaznike. PHP je najpogodniji za veb programere, softverske inženjere, sistemske inženjere, programere za mobilne aplikacije, freelancere i sve koji žele izgraditi moćne veb stranice sa PHP-om.

Ovaj program obuke podrazumeva osnove PHP-a i obuči polaznika i naprednim PHP razvojnim alatima i tehnikama, pomaže kandidatima u razumevanju objekata PHP podataka.

Zajedničke osobine PHP-a

– PHP vrši sistemske funkcije, iz datoteka na sistemu može kreirati, otvoriti, čitati, pisati i zatvoriti ih.
– PHP obrađuje forme, tj. prikuplja podatke iz datoteka, čuva podatke u datoteci, putem e-pošte možete poslati podatke i vratiti podatke korisniku.
– Dodaje, briše, modifikuje elemente unutar baze podataka,
– Pristupa promenljivim kolačićima i podešava kolačiće.
– Koristeći PHP, mogu se ograničiti korisnici da pristupe nekim stranicama sajta.

Plan i program

 •  Instalacija alata, podešavanje lokalnog okruženja za rad sa PHP-om i bazom podataka, sintaksa.
 • Vrste promenljivih, opseg promenljivih, nizovi.
 • Kontrole toka, if, switch, while,foreach,try/catch.
 • Funkcije, definisanje funkcije, scope, funkcije sa vrednostima.
 • Stringovi, funkcije za rad sa stringovima, ubacivanje PHP-a u HTML.
 • Objekti, kreiranje objekta, konstruktori, nasleđivanje
 • Forme, text, textarea, select, slanje podataka
 • Kreiranje fajlova, upis u fajlove, citanje fajlova, upload fajlova
 • Baze podataka, kreiranje baze, kreiranje tabela, kreiranje polja
 • Baze podataka, naredbe za unos, čitanje, pisanje i brisanje podataka
 • Povezivanje na bazu podataka preko PHP i rad sa bazom
 • Upoznavanje sa Bootstrap frameworkom
 • Povezivanje PHP, MySQL sa Bootstrap frameworkom
 • Povezivanje PHP, MySQL sa Bootstrap frameworkom, nastavak
 • Cookies, postavljanje, setovanje
 • Session, pristup podacima iz sessije, parametri koji uticu na rad sessije
 • Projekat – Kreiranje online kviza
 • Projekat – Kreiranje korisničkog bloga
 • Projekat – Kreiranje foruma

Trajanje kursa je 3 meseca, nastava će se održavati dva puta nedeljno po dva časa u popodnevnim časovima. Ukupno 52 časa.

Cena kursa iznosi 290€.

Mogućnost plaćanja na dve rate. Pre početka kursa potrebno je izvršiti uplatu prve rate.

Rezervacija kursa je obavezna i iznosi 10% cene kursa.

O predavaču

Stevan Pivnički

Osnovne studije završio je na ITS (Information Technology School) u Beogradu i ima više od 5 godina radnog iskustva u IT sektoru.
U oblasti projektovanja, programiranja i administracije web portala i web aplikacija uglavnom koristi PHP/MySQL, XML, HTML, CSS, JavaScript i WordPress.
WordPress koristi svakodnevno, bavi se kreiranjem tema za WordPress.
Poznaje koncept objektno orijentisanog programiranja i princip OOP koristi u PHP jeziku.
Iskustvo u korišćenju i izradi WordPress tema ga je povezalo sa IT Fusion školom kurseva.
Osnovni zadatak na predstojećim kursevima će biti uvođenje naših polaznika u rešavanje konkretnih problema iz prakse

Mi smo Edukativni centar – Škola kurseva “IT Fusion”

Adresa:
Maksima Gorkog 28/2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefoni:
+381 60 0622 292
Email: info@itfusion.rs
Radno vreme:
Ponedeljak-Petak   17:00-21:00
Subota i Nedelja: Zatvoreno

Izrada sajta: S8 Studio