Kurs 'Osnove programiranja u programskom jeziku Python' (odrasli)

Šta je Python?

Python je trenutno jedan od najpopularnijih programskih jezika,  lagan za učenje, čitljiv a u isto vreme moćan alat za rešavanje problema, kreiranje igrica, izradu veb aplikacija i primenu u statistici.

Kome je namenjen?

Python mogu da koriste postojeći programeri, ali se preporučuje osobama koje počinju da se bave ovom oblašću.

Zašto Python?

Iz činjenice da kompanije kao što su YouTube, Mozilla, NASA, pa i Google u slučaju pretraživanja koriste Python možemo da se zapitamo zašto i mi ne bismo mogli da ga koristimo i da uzmemo najbolje od njega.

Nastavni program

 • Uvod u programiranje, algoritmi i rešavanje problema
 • Uvod u IDLE okruženje, izrada prvog programa u Python-u
 • Tipovi podataka, operatori, promenljive i ulaz/izlaz podataka
 • Uslovno grananje, primena naredbi if, else, elif sa primerima iz prakse
 • Ciklusi-petlje u Pythonu, petlja while sa primerima iz prakse
 • Ciklusi-petlje u Pythonu, petlja for sa primerima iz prakse
 • Rad sa nizovima i primena prethodnog u rešavanju problema
 • Liste i rečnici u Python-u
 • Izrada igrice Hangman tj. primena prethodnog u rešavanju problema
 • Funkcije u Python-u
 • Izrada igrice Tic-Tac-Toe tj. primena prethodnog u rešavanju problema
 • Rad sa datotekama u Python-u sa primerima iz prakse
 • Objektno orijentisano programiranje u Python-u (za naprednije korisnike)
 • Uvog u grafičko korisničko okruženje, programiranje vođeno događajima
 • Grafičko korisničko okruženje: upotreba prozora, natpisa, dugmadi, polja za potvrđivanje, radio dugmadi
 • Izrada grafičkog korisničkog okruženja i povezivanje elemenata sa procedurama za obradu događaja
 • Zvuk, animacija i razvoj programa
 • Rad sa bazama podataka (za naprednije korisnike)
 • Uvod u izradu veb aplikacija (za naprednije korisnike)
 • Izrada završnog programa

UTISCI POLAZNIKA

,, Super je kurs, bilo bi mnogo drago da napravite ekipu za napredni kurs Pythona.”

Ognjen Savić

,, Dobro iskustvo, dosta naučenog”

,,Odlično koncipiran kurs koji vam pokaže osnove programiranja u Python-u.”

Aleksandar Kaluđerović

,, Tokom kursa sam stekla iskustvo načina učenja osnova nekog programskog jezika, što mi mnogo znači ya dalje samostalno učenje.

Aleksandra Kolak

Trajanje kursa

Nastava će se održavati dva puta nedeljno u trajanju od 2 školska časa (sa jednom kratkom pauzom). Ukupno trajanje kursa bi bilo između 8 i 10 nedelja zavisno od strukture samih grupa, sa obaveznim domaćim zadacima i završnim testom – izradom kompletnog programa u Python-u.

Cena kursa iznosi 240€ .

Mogućnost plaćanja na rate.

Pre početaka kursa potrebno je izvršiti uplatu prve rate.

Rezervacija kursa je obavezna i iznosi 3000,00 din i ulazi u cenu kursa.

Studenti u našoj školi imaju specijalne popust,zato što mi dobro znamo šta je studentski život.

Za popust potreban je važeći index.

O predavaču

Marija Kolundžija
Diplomirala na smeru Informatika Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Poslediplomske studije završila na Departmanu za informatiku Univerziteta u Torinu i Odseku za informaciono-komunikacione nauke i tehnologije Univerziteta u Nici Sophia Antipolis. Učestvovala u projektima na teme matematičkih osnova mobilnog računarstva i industrijskih simulacija pri laboratoriama INRIA Sophia Antipolis i CEMEF Sophia Antipolis. Bavila se matematičkim modeliranjem, funkcionalnim programiranjem i sistem-analizom. Držala nastavu iz osnova programiranja, programskih jezika, struktura podataka i algoritama i osnova baza podataka za studente prirodno-matematematičkih fakulteta. Posebno se zanima numeričkim računarstvom i obukom za apsolutne početnike izvan IT struke konceptima računarskog rešavanja problema, što ju je dovelo do programskog jezika Python.

Mi smo Edukativni centar – Škola kurseva “IT Fusion”

Adresa:
Železnička 33/4
21000 Novi Sad
Srbija
Telefoni:
+381 60 0622 292
Email: info@itfusion.rs
Radno vreme:
Ponedeljak-Petak: 16:00-22:30
Subota: 09:00 – 18:00
Nedelja: Zatvoreno

Izrada sajta: S8 Studio