Kurs osnove programiranja u programskom jeziku Python

Šta je Python?

Python je trenutno jedan od najpopularnijih programskih jezika,  lagan za učenje, čitljiv a u isto vreme moćan alat za rešavanje problema, kreiranje igrica, izradu veb aplikacija i primenu u statistici.

Kome je namenjen?

Python mogu da koriste postojeći programeri, ali se preporučuje osobama koje počinju da se bave ovom oblašću.

Zašto Python?

Iz činjenice da kompanije kao što su YouTube, Mozilla, NASA, pa i Google u slučaju pretraživanja koriste Python možemo da se zapitamo zašto i mi ne bismo mogli da ga koristimo i da uzmemo najbolje od njega.

Nastavni program

 • Uvod u programiranje, algoritmi i rešavanje problema
 • Uvod u IDLE okruženje, izrada prvog programa u Python-u
 • Tipovi podataka, operatori, promenljive i ulaz/izlaz podataka
 • Uslovno grananje, primena naredbi if, else, elif sa primerima iz prakse
 • Ciklusi-petlje u Pythonu, petlja while sa primerima iz prakse
 • Ciklusi-petlje u Pythonu, petlja for sa primerima iz prakse
 • Rad sa nizovima i primena prethodnog u rešavanju problema
 • Liste i rečnici u Python-u
 • Izrada igrice Hangman tj. primena prethodnog u rešavanju problema
 • Funkcije u Python-u
 • Izrada igrice Tic-Tac-Toe tj. primena prethodnog u rešavanju problema
 • Rad sa datotekama u Python-u sa primerima iz prakse
 • Objektno orijentisano programiranje u Python-u (za naprednije korisnike)
 • Uvog u grafičko korisničko okruženje, programiranje vođeno događajima
 • Grafičko korisničko okruženje: upotreba prozora, natpisa, dugmadi, polja za potvrđivanje, radio dugmadi
 • Izrada grafičkog korisničkog okruženja i povezivanje elemenata sa procedurama za obradu događaja
 • Zvuk, animacija i razvoj programa
 • Rad sa bazama podataka (za naprednije korisnike)
 • Uvod u izradu veb aplikacija (za naprednije korisnike)
 • Izrada završnog programa

UTISCI POLAZNIKA

,, Super je kurs, bilo bi mnogo drago da napravite ekipu za napredni kurs Pythona.”

Ognjen Savić

,, Dobro iskustvo, dosta naučenog”

,,Odlično koncipiran kurs koji vam pokaže osnove programiranja u Python-u.”

Aleksandar Kaluđerović

,, Tokom kursa sam stekla iskustvo načina učenja osnova nekog programskog jezika, što mi mnogo znači ya dalje samostalno učenje.

Aleksandra Kolak

Trajanje kursa

Obuka traje 3 meseca  (13 nedelja) , sa obaveznim domaćim zadacima i završnim testom .

Nastava  se održava dva puta nedeljno u trajanju od 2 školska časa.

UPIS NOVE GRUPE JE U TOKU. (kurs u učionici)

UPIS NOVE GRUPE ZA ONLINE KURS JE U TOKU. (online kurs se održava uživo online sa predavačem).

 

Termini nastave nove grupe su utorak i četvrtak 20:00-21:30.

Cena kursa iznosi 360 €. 

Mogućnost plaćanja na rate.

Pre početak kursa potrebno je izvršiti uplatu prve rate.

Rezervacija kursa je obavezna i iznosi 3000,00 din.

Početak kursa je planiran kad se prijavi neophodan broj polaznika.

Nakon kursa Osnove programiranja u Python-u, moguće je upisati kurs Napredno programiranje u Python-u.

Polaznici koji su prošli kurs Osnove programiranja u Python-u mogu da nastave na Napredni kurs programiranja. 

Polaznici koji nisu kod nas pohađali kurs Osnove programiranja u Python-u, dobiće test da urade online kao uslov za upis na kurs Napredno programiranje u Python-u.  Na ovaj način možemo da uskladimo program kursa svim polaznicima, kada znamo da imaju potrebno predznanje iz osnova programiranja. 

Možete se već sada prijaviti za kurs Napredno programiranje u Python-u i dobiti test da uradite. 

Trajanje kursa je 3 meseca. 

Cena je 380 €.

Početak kursa je planiran kad se prijavi neophodan broj polaznika. 

O predavaču

Marija Kolundžija
Diplomirala na smeru Informatika Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Poslediplomske studije završila na Departmanu za informatiku Univerziteta u Torinu i Odseku za informaciono-komunikacione nauke i tehnologije Univerziteta u Nici Sophia Antipolis. Učestvovala u projektima na teme matematičkih osnova mobilnog računarstva i industrijskih simulacija pri laboratoriama INRIA Sophia Antipolis i CEMEF Sophia Antipolis. Bavila se matematičkim modeliranjem, funkcionalnim programiranjem i sistem-analizom. Držala nastavu iz osnova programiranja, programskih jezika, struktura podataka i algoritama i osnova baza podataka za studente prirodno-matematematičkih fakulteta. Posebno se zanima numeričkim računarstvom i obukom za apsolutne početnike izvan IT struke konceptima računarskog rešavanja problema, što ju je dovelo do programskog jezika Python.