Kurs 'Uvod u C# programiranje'

Kurs polaznike upoznaje sa objektnim programiranjem, sintaksom jezika C# i razvojnim okruženjem Visual Studio. Fokus kursa, uz samo učenje jezika, je na disciplini potrebnoj za rad u profesionalnom okruženju.

C# je mlađi programski jezik opšte primene. Sam po sebi je jedan od najmoćnijih programskih jezika, a uz njega se vežu i mnoge biblioteke, od kojih je najpoznatija svakako .NET framework.
Pisan je za Windows operativni sistem, ali kroz Xamarin moguće je pisanje aplikacija i za sve mobilne aplikacije (Android, iOS), a kroz Mono i za Unix bazirane operativne sisteme.

Kurs je prilagođen početnicima u programiranju, kako bi savladali osnovne objektnog orjentisanog programiranja.

Cilj kursa je da polaznici savladaju osnovne koncepte objektnog programiranja u C#, kako bi mogli samostalno kreirati aplikaciju koristeći C#-a i stvorili sebi jaku osnovu za dalji napredak kako u C# tako i u objektno orijentisanom programiranju uopšte.

Ciljevi kursa

 • Polaznik je u stanju da sam razvije konzolnu aplikaciju u jeziku C#
 • Poznavanje okruženja Visual Studio
 • Poznavanje NuGet Package Manager alata
 • Polaznik ima dobre osnove da uči bilo koji od .NET framework-a (MVC, WebAPI, Core)
 • Osnovno poznavanje Git sistema za kontrolu verzija

Plan i program

 • Osnovni pojmovi
 • Osnovni tipovi podataka
 • Kontrola toka
 • Klasa
 • Interfejs
 • Nasleđivanje
 • Rad sa izuzecima
 • Kolekcije
 • Enkapsuliranje i apstrakcija
 • Testovi
 • Rad u timu
 • Projekti

Trajanje kursa je 3 meseca, nastava će se održavati dva puta nedeljno po dva časa u popodnevnim časovima. Ukupno 52 časa.

Cena kursa iznosi 290€.

Mogućnost plaćanja na dve rate. Pre početka kursa potrebno je izvršiti uplatu prve rate.

Rezervacija kursa je obavezna i iznosi 10% cene kursa.

Mi smo Edukativni centar – Škola kurseva “IT Fusion”

Adresa:
Maksima Gorkog 28/2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefoni:
+381 60 0622 292
Email: info@itfusion.rs
Radno vreme:
Ponedeljak-Petak:  17:00-21:00
Subota i Nedelja: Zatvoreno

Izrada sajta: S8 Studio