NAJČEŠĆA PITANJA

Najčešća Pitanja
Neka od najčešćih pitanja možete pronaći ovde

Ukoliko ste nezaposleni ili želite da promenite posao i želite bolje radno mesto i više plaćano, vreme je da se priključite digitalizaciji i steknete neke od danas traženih veština.
Skoro 50% potrebnih radnih mesta u IT sektoru nije popunjeno zato što nedostaje kandidata.

Naši predavači ili imaju iskustva u predavanju ili u podučavanju svojih timova. Tačno je da nisu svi programeri i dobri predavači i isto je tačno da programeri moraju obučavati nove članova tima i na taj način razvijati i svoje veštine kao predavači i mentori.  Programeri znaju da li mogu i žele da predaju.

Prateći trendove i otvorene radne pozicije, organizovane su obuke u skladu sa njima.

Ovo je jedno od najčešće postavljenih pitanja . Naše grupe su male i imaju maksimalno 8 polaznika po kursu. Nama je važan kvalitet obuke i smatramo da je to optimalan i maksimalan broj po kursu, kako bi predavač  mogao da se posveti svakom polazniku .

Nastava se odvija u učionica po planu i programu škole. Pored teorijskog dela, veći deo obuka je sastavljen od praktičnog rada na konkretnim zadacima i projektima. Prema povratnim informacijama koje dobijamo od naših polaznika, optimizovali smo broj časova na nedeljnom nivou.  Polaznicima odgovara tempo naše nastave zato što između časova imaju vremena i da urade domaće zadatke i po potrebi spreme pitanja sa nejasnoćama za predavače. Nastava odvija u popodnevnim i večernjim  časovima, u zavisnosti od kursa.

Plan i program za sve polaznike je isti. Svaki polaznik napreduje svojim tempom, predavač je zadužen da pruži podršku svakom polazniku. Za one koje napreduju brže, predavači su spremni sa novim i komplesnijim zadacima,za one koje napreduju sporije, imaju brojne mogućnosti za podršku. Po potrebi se organizuju dodatni časovi,ukoliko se za tim ustanovi potreba.

Nije potrebno. Kao što smo već napomenuli, plan i program je isti za sve i ne postoji mogućnost preskakanja nekih celina i na taj način smo obezbedili jednaku obuku  i onima koji već imaju predznanje i onima koji ga nemaju.

Prilikom upisa potrebno je uplatiti rezervaciju za kurs (naznačeno je na stranici svakog kursa) koja ne ulazi u cenu kursa.  Moguće je plaćanje na rate u zavisnosti od dužine kursa.  Rate se plaćaju na mesečnom nivou ,najkasnije 5 dana pre početka svakog novog meseca nastave.  Za više polaznika odobravamo popuste. Plaćanja se vrše direktno u školi ili na žiro račun škole.

U zavisnosti od kursa ili se polaže test ili radi na zadatom projektu.

Nikog ne možemo obavezati da prisustvuje  nastavi ukoliko je sprečen. Od ukupnog broja časova polaznik mora biti prisutan na više od 50% nastave kako bi stekao pravo na polaganje i sertifikat.

Dobro je poznato da se danas ceni znanje više od sertifikata i diploma. Zato je koncept naše nastave prilagođen potrebama i pri zapošljavanju. Praktično znanje i samostalno  snalaženje su naš imperativ tokom obuka. Nakon obuka polaznici će biti upućeni i na najčešća pitanja na intervjuima, imaće iskustvo u radu (portfolio-koji se dobija izradom domaćih zadataka).