Kurs 'Osnove programiranja u programskom jeziku Python' (deca)

ŠTA JE PYTHON 

Python je trenutno jedan od najpopularnijih programskih jezika,  lak za učenje, čitljiv a u isto vreme moćan alat za rešavanje problema, kreiranje igrica, izradu veb aplikacija i primenu u statistici.

KOME JE NAMENJEN 

Zato što se smatra lakim za učenje, namenjen je za decu u VI,VII i VIII razredu.

Po nastavnom planu i programu, uči se od VI razreda osnovne škole.

ZAŠTO PYTHON

Zato što se smatra da je on programski jezik budućnosti. Koristi se za programiranje veštačke inteligencije, mašinskog učenja i deep learning-a. Koristi za obradu podataka , u naučnim istraživanjima i u veb programiranju sve više.

Iz činjenice da kompanije kao što su YouTube, Mozilla, NASA, pa i Google u slučaju pretraživanja koriste Python možemo da se zapitamo zašto i vaše dete ne bi znalo da ga koristi i da uzme najbolje od njega.

Nastavni program

 • Uvod u programiranje, algoritmi i rešavanje problema
 • Uvod u IDLE okruženje, izrada prvog programa u Python-u
 • Tipovi podataka, operatori, promenljive i ulaz/izlaz podataka
 • Uslovno grananje, primena naredbi if, else, elif sa primerima iz prakse
 • Ciklusi-petlje u Pythonu, petlja while sa primerima iz prakse
 • Ciklusi-petlje u Pythonu, petlja for sa primerima iz prakse
 • Rad sa nizovima i primena prethodnog u rešavanju problema
 • Liste i rečnici u Python-u
 • Izrada igrice Hangman tj. primena prethodnog u rešavanju problema
 • Funkcije u Python-u
 • Izrada igrice Tic-Tac-Toe tj. primena prethodnog u rešavanju problema
 • Rad sa datotekama u Python-u sa primerima iz prakse
 • Uvog u grafičko korisničko okruženje, programiranje vođeno događajima
 • Grafičko korisničko okruženje: upotreba prozora, natpisa, dugmadi, polja za potvrđivanje, radio dugmadi
 • Izrada grafičkog korisničkog okruženja i povezivanje elemenata sa procedurama za obradu događaja
 • Zvuk, animacija i razvoj programa
 • Izrada završnog programa

Trajanje kursa

Kurs traje 4 meseca.

Maksimalno 10 polaznika po grupi. (samo jednu grupu primamo, sledeći upis je 2023.g.)

Nastava se održava subotom u trajanju od 3 školska časa sa jednom kratkom pauzom u terminu 11:45-14:15

Cena kursa je 6500 din mesečno. 

Prijavite i usmerite svoje dete na vreme u svet programiranja!