Kurs 'Osnove programiranja u programskom jeziku Python' (deca)

Šta je Python?

Python je trenutno jedan od najpopularnijih programskih jezika,  lagan za učenje, čitljiv a u isto vreme moćan alat za rešavanje problema, kreiranje igrica, izradu veb aplikacija i primenu u statistici.

Kome je namenjen?

Zbog lakoće učenja najbolje je rešenje za decu u višim razredima osnovne škole kao i srednjoškolcima.

Zašto Python?

Iz činjenice da kompanije kao što su YouTube, Mozilla, NASA, pa i Google u slučaju pretraživanja koriste Python možemo da se zapitamo zašto i mi ne bismo mogli da ga koristimo i da uzmemo najbolje od njega.

Nastavni program

 • Uvod u programiranje, algoritmi i rešavanje problema
 • Uvod u IDLE okruženje, izrada prvog programa u Python-u
 • Tipovi podataka, operatori, promenljive i ulaz/izlaz podataka
 • Uslovno grananje, primena naredbi if, else, elif sa primerima iz prakse
 • Ciklusi-petlje u Pythonu, petlja while sa primerima iz prakse
 • Ciklusi-petlje u Pythonu, petlja for sa primerima iz prakse
 • Rad sa nizovima i primena prethodnog u rešavanju problema
 • Liste i rečnici u Python-u
 • Izrada igrice Hangman tj. primena prethodnog u rešavanju problema
 • Funkcije u Python-u
 • Izrada igrice Tic-Tac-Toe tj. primena prethodnog u rešavanju problema
 • Rad sa datotekama u Python-u sa primerima iz prakse
 • Uvog u grafičko korisničko okruženje, programiranje vođeno događajima
 • Grafičko korisničko okruženje: upotreba prozora, natpisa, dugmadi, polja za potvrđivanje, radio dugmadi
 • Izrada grafičkog korisničkog okruženja i povezivanje elemenata sa procedurama za obradu događaja
 • Zvuk, animacija i razvoj programa
 • Izrada završnog programa

Trajanje kursa

Obzirom da je ovaj kurs osmišljen pretežno za decu, predavanja bi se odvijala jednom nedeljno u trajanju od 2 školska časa (sa jednom kratkom pauzom).

Ukupno trajanje kursa bi bilo između  8 i 10 nedelja zavisno od strukture samih grupa, sa obaveznim domaćim zadacima i završnim testom –izradom kompletnog programa u Python-u.

Cena kursa je 10900 din, plaćanje je moguće na dve rate.

Prijavite i usmerite dete vreme u svet programiranja!

U toku je akcija za kurs Osnove programiranja u Pythonu u našoj školi po izuzetno povoljnim cenama.

Mi smo Edukativni centar – Škola kurseva “IT Fusion”

Adresa:
Maksima Gorkog 28/2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefoni:
+381 60 0622 292
Email: info@itfusion.rs
Radno vreme:
Ponedeljak-Petak:  16:00-22:30
Subota: 09:00 – 18:00
Nedelja: Zatvoreno

Izrada sajta: S8 Studio