Linux administration I, II i III - Kurs

Kurs Linux administration I i II čine osnovni I srednji kurs u Linux administraciji

Na konsultacijama sa Linux administratorima, kursevi I i II su spojeni u jedan kako bi polaznici ovladili osnovama Linuxa, kao i znanjem Linux sistem administratora. Samim tim stiču se veštine potrebne u realnom Linux okruženju i rešavanju realnih zadataka.

Linux  kursevi će se  raditi po planu i programu Red Hat-a. To su hands-on treninzi koji spremaju polaznike za polaganje Red Hat sertifikata.

Bilo da nemate iskustva sa Red Hat distribucijom ili neke druge Linux distribucije, mozete računati da će vas ovaj kurs naučiti osnove i pokazati vam šta da radite i kako da pratite napredni materijal. Odmah ćete uvideti razliku zašto je Linux vredan korišćenja i učenja.
Najveća prednost koju ćete uvideti jeste da su Red Hat kursevi i sertifikati najprepoznatljivija Linux akreditacija danas u svetu, što se reflektuje kasnije kroz  lako zaposlenje i visoko nagradjivanu karijeru. Takođe , sledeći, bitan benefit  RedHat kurseva je što će vašem iskustvu dodati sposobnost da  savladate i ostale Linux distribucije: Mandrake, TurboLinuxand,  i SuSe izmedju ostalih.

Titula Red Hat Inžinjera se smatra jednim od najbolje plaćenih sertifikata u Linux areni, sa prosečnom platom oko $90,000 ( country US )

1. Red Hat System Administration I ( RH124 )

Uvod

Trening Red Hat System Administration I (RH124) je osmišljen za IT profesionalce bez iskustva u Linuxu koji trebaju osnovna Red Hat Enterprise Linux znanja i veštine. Usmeren na izvršavanje svakodnevnih administratorskih zadataka, RH124 će podstaknuti polaznike da kroz ispunjenje cilja usmerene aktivnosti, proveru znanja kroz laboratorijske vežbe i diskusiju omoguće maksimalan prenos znanja i veština. Nadalje, predstaviti ćemo GUI alate kako bi nadogradili postojeće tehničko znanje, a komandno-linijski koncept biti će predstavljen kao temelj za polaznike koji žele postati Linux sistem administratori.

Cilj

 • Graphical installation of Linux
 • Managing physical storage
 • Introduction to the command line
 • Learning how to install and configure local components and services
 • Establishing network and securing network services
 • Managing and securing files
 • Administrating users and groups
 • Deploying file sharing services

Kome je namenjeno

 • Microsoft Windows sistem administratorima koji žele usvojiti temeljna Red Hat Enterprise Linux znanja i veštine
 • Sistem administratorima, mrežnim administratorima i ostalim IT profesionalcima koji trebaju znanja i veštine potrebne za izvršavanje osnovnih zadataka u Linuxu
 • IT profesionalcima bez iskustva u Linuxu na putu postajanja Linux sistem administratora

Sadržaj

 1. Getting Started with the GNOME Graphical Desktop
  Get started with GNOME and edit text files with gedit
 2. Manage Files Graphically with Nautilus
  Manage files graphically and access remote systems with Nautilus
 3. Get Help in a Graphical Environment
  Access documentation, both locally and online
 4. Configure Local Services
  Configure the date and time and configure a printer
 5. Manage Physical Storage I
  Understand basic disk concepts and manage system disks
 6. Manage Logical Volumes
  Understand logical volume concepts and manage logical volumes
 7. Monitor System Resources
  Manage memory and CPU utilization
 8. Manage System Software
  Manage system software locally and using Red Hat Network (RHN)
 9. Get Started with Bash
  Understand basic shell concepts, execute simple commands, and use basic job control techniques
 10. Get Help in a Textual Environment
  Use man and info pages and find documentation in /usr/share/doc
 11. Establish Network Connectivity
  Understand basic network concepts; configure, manage, and test network settings
 12. Administer Users and Groups
  Manage users and groups
 13. Manage Files from the Command Line
  Understand Linux filesystem hierarchy; manage files from the command line
 14. Secure Linux File Access
  Understand Linux file access mechanisms; manage file access from the GUI and the command line
 15. Administer Remote Systems
  Share and connect to a desktop; use SSH and rsync
 16. Configure General Services
  Manage services; configure SSH and remote desktops
 17. Manage Physical Storage II
  Manage filesystem attributes and swap space
 18. Install Linux Graphically
  Install Red Hat Enterprise Linux and configure the system with firstboot
 19. Manage Virtual Machines
  Understand basic virtualization concepts; install and manage virtual machines
 20. Control the Boot Process
  Understand runlevels and manage GRUB
 21. Deploy File Sharing Services
  Deploy an FTP server and a web server
 22. Secure Network Services
  Manage a firewall; understand SELinux concepts and manage SELinux
 23. Comprehensive Review
  Get a hands-on review of the concepts covered throughout the course

2. Red Hat System Administration II ( RH134 )

Uvod

Trening Red Hat System Administration II (RH134) je osmišljen za IT profesionalce na putu postajanja Linux sistem administratora.

RH134 je logički nastavak treninga RH124 te nastavlja koristiti najbolje suvremene nastavne metode. Komandno-linijska znanja obuhvaćena tečajem RH124 biti će nadograđene velikim setom administratorskih alata.

Po završetku tečaja polaznici će moći administrirati datotečni sustav, osim toga, usvojiti će znanja potrebna za izgradnju i održavanje LVM-a, kontrole pristupa, paketnog menadžmenta.

Ovaj tečaj omogućiti će polaznicima usvajanje najbolje prakse i tehnologije potrebne za izvođenje sigurnog troubleshootinga.

Polaznici koji završe Red Hat System Administration I & II biti će potpuno spremni za polaganje RHCSA ispita (EX200) i postizanje statusa Red Hat Certified System Administrator.

Potrebno predznanje RH124

Cilj

 • Network configuration and troubleshooting
 • Managing file systems and logical volumes
 • Controlling user and file access
 • Installing and managing services and processes
 • Essential command line operations
 • Troubleshooting

Kome je namenjeno

 • IT profesionalcima koji su pohađali RH124 i žele usvojiti znanja i veštine potrebne svim pravim Linux administratorima

Sadržaj

 1. Automated Installations of Red Hat Enterprise Linux
  Create and manage kickstart configuration files; perform installations using kickstart
 2. Accessing the Command Line
  Access the command line locally and remotely; gain administrative privileges from the command line
 3. Intermediate Command Line Tools
  Use hardlinks, archives and compression, and vim
 4. Regular Expressions, Pipelines, and I/O Redirection
  Use regular expressions to search patterns in files and output; redirect and pipe output
 5. Network Configuration and Troubleshooting
  Configure network settings; troubleshoot network issues
 6. Managing Simple Partitions and Filesystems
  Create and format simple partitions, swap partitions, and encrypted partitions
 7. Managing Flexible Storage with the Logical Volume Manager (LVM)
  Implement LVM and LVM snapshots
 8. Access Network File Sharing Services; NFS and CIFS
  Implement NFS, CIFS, and autofs
 9. Managing User Accounts
  Manage user accounts including password aging
 10. Network User Accounts with LDAP
  Connect to a central LDAP directory service
 11. Controlling Access to Files
  Manage group memberships, file permissions, and access control lists (ACL)
 12. Managing SELinux
  Activate and deactivate SELinux; set file contexts; manage SELinux booleans; analyze SELinux logs
 13. Installing and Managing Software
  Manage software and query information with yum; configure client-side yum repository files
 14. Managing Installed Services
  Managing services; verify connectivity to a service
 15. Analyzing and Storing Logs
  Managing logs with rsyslog and logrotate
 16. Managing Processes
  Identify and terminate processes, change the priority of a process, and use cron and at to schedule processes
 17. Tuning and Maintaining the Kernel
  List, load, and remove modules; use kernel arguments
 18. System Recovery Techniques
  Understand the boot process and resolve boot problems

Kurs traje 72 časa (40časova RH I i 32 časa RH II),u trajanju od 3 meseca, nastava će se održavati u popodnevnim terminima, 2x nedeljno po 2h15min.

Cena na upit – kontaktirajte školu

3. Red Hat System administration III ( RH254 )

Uvod

Trening Red Hat System Administration III (RH254) je osmišljen za iskusne Linux sistem administratore kojima su potrebna znanja i vještine o mrežama i IT sigurnosti unutar Linuxa. S naglaskom na hands-on laboratorijskim vježbama, RH254 je čvrsto povezan sa svakodnevnim Linux sistem administratorskim zadacima i vještinama potrebnim za napredak. Naglasak je na povećanju automatizacije vještina potrebnih za sigurnu konfiguraciju, postavljanje i menadžment mrežnih servisa uključujući DNS, Apache, SMTP i file sharing. Nadalje, trening naglašava IT sigurnost, uključujući nadzor, packet filtering, kontrolu pristupa i SELinux. Po završetku, polaznici prethodno upoznati s RHCSA administratorskim vještinama, otkriti će sve kompetencije RHCE sistemske administracije.

Potrebno predznanje

 • (RH124 + RH134) ili RH135
 • Da bi neko postao Red Hat Engineer mora prvo da ima položen ex200 ispit

Cilj

 • Enhancing user security
 • Disk management with iSCSI
 • System and network activity monitoring
 • Network management and packet filtering
 • Software management
 • Web service management
 • File sharing across platforms
 • Basic SMTP management

Kome je namenjeno

 • Iskusnim Linux sistem administratorima kojima su potrebna znanja i veštine o mrežama i IT sigurnosti unutar Linuxa
 • Linux profesionalcima s RHCT/RHCSA statusom koji se žele certificirati do RHCE statusa

Sadržaj

 1. Getting Started with the Classroom Environment
  Given a virtualized environment, begin to administrate multiple systems using prerequisite skills
 2. Enhance User Security
  Configure system to use Kerberos to verify credentials and grant privileges via sudo
 3. Bash Scripting and Tools
  Automate system administration tasks utilizing Bash scripts and text-based tools
 4. File Security with GnuPG
  Secure files with GnuPG
 5. Software Management
  Use yum plugins to manage packages; understand the design of packages; build a simple package
 6. Network Monitoring
  Profile running services, then capture and analyze network traffic
 7. Route Network Traffic
  Configure system to route traffic and customize network parameters with sysctl
 8. Secure Network Traffic
  Secure network traffic through SSH port forwarding and iptables filtering/network address translation (NAT)
 9. NTP Server Configuration
  Configure an NTP server
 10. Filesystems and Logs
  Manage local filesystem integrity; monitor systems over time and system logging
 11. Centralized and Secure Storage
  Access centralized storage (iSCSI) and encrypt filesystems
 12. SSL-encapsulated Web Services
  Understand SSL certificates and deploy an SSL-encapsulated web service
 13. Web Server Additional Configuration
  Configure a web server with virtual hosts, dynamic content, and authenticated directories
 14. Basic SMTP Configuration
  Configure an SMTP server for basic operation (null client, receiving mail, smarthost relay)
 15. Caching-Only DNS Server
  Understand DNS resource records and configure a caching-only name server
 16. File Sharing with NFS
  Configure file sharing between hosts with NFS
 17. File Sharing with CIFS
  Configure file and print sharing between hosts with CIFS
 18. File Sharing with FTP
  Configure file sharing with anonymous FTP

19. Troubleshooting Boot Process
Understand the boot process and recover unbootable systems with rescue mode

Kurs traje 32 časa, u trajanju od 6 nedelja, nastava će se održavati u popodnevnim terminima, 2x nedeljno po 2h15min.

Cena na upit – kontaktirajte školu

NAPOMENA: Mesto i cena polaganja ispita će se naknadno ugovori sa polaznicima

Kurs će voditi predavač sa višegodišnjim iskustvom rada u Linux-u i sa višegodišnjim internacionalnim iskustvom u predavanja i držanju obuka, Kristijan Besu.

Trenutna pozicija development and operation/Linux administrator u kompaniji Levi.

(Red Hat Certified instructor, Red Hat Certified Engineer, Red Hat Certified Examiner, Red Hat Certified Enterprise virtualization, The Aws Certified SysOpr Administrator)